Arbeidsmarkt Schiphol 2016

Arbeidsmarkt Schiphol 2016

Het rapport Arbeidsmarkt Schiphol 2016 doet verslag van het arbeidsmarktonderzoek dat eind 2016/begin 2017 is uitgevoerd op luchthaven Schiphol. Dit onderzoek bouwt voort op onderzoek dat vanaf 1969 jaarlijks en sinds 2012 tweejaarlijks op Schiphol is gedaan. Het nu uitgevoerde onderzoek is ten opzichte van eerdere metingen aangepast. In de eerste plaats is de vragenlijst uitgebreid met vragen over mobiliteit, flexibiliteit en personeelsbeleid, waardoor het onderzoek meer beleidsrelevante informatie levert. In de tweede plaats is het in beschouwing genomen gebied uitgebreid met de Hoek, Schiphol-Rijk en A. Fokker Businesspark/Skypark. In het rapport worden voor de vergelijkbaarheid met historische cijfers in principe de resultaten gepubliceerd voor het gebied dat ook in het verleden als onderzoeksgebied is gehanteerd. Dit duiden we aan met Schiphol regulier. De toegevoegde gebieden noemen we Schiphol uitbreiding.

Aan het onderzoek hebben in totaal 505 bedrijven meegewerkt, waarvan 403 gevestigd of werkzaam op het reguliere gebied en 102 in het uitbreidingsgebied. Op basis van het uitgevoerde veldwerk schatten we de totale populatie bedrijven op 698, waarvan 131 in het uitbreidingsgebied zijn gevestigd.

Door de lange doorloop van het onderzoek is de beschikbare informatie over de werkgelegenheid op Schiphol tamelijk gedateerd. Om recente gegevens aan het onderzoek toe te voegen zijn aanvullende werkzaamheden uitgevoerd op basis van bij het CBS beschikbare gegevens over bedrijven en werkzame personen. Dit aanvullende werk heeft tevens nader inzicht gegeven in de bruikbaarheid van CBS-data voor toekomstig onderzoek. Het rapport Aanvullende werkzaamheden arbeidsmarkt Schiphol 2016 doet verslag van de aanvullende werkzaamheden en de resultaten.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Juni 2018
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Sectorfonds Luchtvaart
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!