Kiezen voor technisch vmbo: De rol van ouders en hun beeld van techniek

Kiezen voor technisch vmbo: De rol van ouders en hun beeld van techniek

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vanaf september 2018 extra middelen beschikbaar gesteld om het techniekonderwijs in de regio te stimuleren en scholen en bedrijfsleven samen te laten werken. Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs biedt regio’s ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om hen te helpen bij het vormen van samenwerkingsverbanden, het planvormingsproces en de uitvoering van de plannen. Een van de doelen is om leerlingen te stimuleren voor techniek te kiezen. In het licht hiervan heeft SEOR onderzoek gedaan naar de rol van ouders bij de studie- en loopbaankeuze van hun kind in het vmbo en welke rol beeldvorming over techniek hierbij speelt.

We gaan daarbij in op de volgende onderzoeksvragen:

 1. Welke rol spelen ouders bij de profielkeuze van hun kind (in het vmbo)?
 2. Welke beelden hebben ouders ten aanzien van het technisch vmbo en beroepen in de techniek/technologie?
 3. Op welke manier kunnen vmbo-scholen die beelden beïnvloeden (handelingsperspectieven)?

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: een literatuurstudie naar de rol van ouders bij het keuzeproces van hun kind, een grootschalige enquête onder ouders van vmbo-leerlingen, (groeps)gesprekken met ouders van 20 leerlingen en een expertmeeting met deskundigen op het terrein van LOB en vmbo.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Juni 2020
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Sterk Techniekonderwijs
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!