Validatie-onderzoek naar de wegingsfactoren bezoldiging bestuurders woningcorporatie

Validatie-onderzoek naar de wegingsfactoren bezoldiging bestuurders woningcorporatie

De bezoldiging van bestuurders van woningscorporaties wordt gemaximeerd door de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 (de zogeheten Blok-staffel). Vanaf 2018 moeten de bestaande beloningen die boven het maximum van de staffel uitkomen in drie jaar worden verlaagd tot het maximum van de bezoldigingsklasse waarin de organisatie is ingedeeld. Op dit moment wordt de hoogte van deze bezoldigingsklasse gebaseerd op een combinatie van het aantal verhuureenheden van de woningscorporatie (80%) en de gemeentegrootte (20%).

In dit rapport wordt de geschiktheid van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 getoetst. Daarbij worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

 1. Zijn de huidige factoren uit de regeling en hun onderlinge weging een geschikte benadering van de zwaarte van de functie van bestuurder bij een woningscorporatie?
 2. Zijn er verschillen tussen het daeb (dienst van algemeen economisch belang) en niet-daeb bezit van een corporatie voor wat betreft de zwaarte van de taak van de bestuurder?
 3. Zijn andere (objectieve en meetbare) factoren aan te geven die een betere benadering geven van de zwaarte en complexiteit van de functie van corporatiebestuurder?

Download

Details

Publicatiedatum: 
Oktober 2018
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
In samenwerking met: 
ERBS

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!