Het bindend studieadvies in het hoger onderwijs

Het bindend studieadvies in het hoger onderwijs

Het bindend studieadvies is een voorziening in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) die onderwijsinstellingen als instrument kunnen hanteren om eraan bij te dragen dat de juiste student bij de juiste opleiding terechtkomt. Ook kan het bsa bijdragen aan een goede studievoortgang van de studenten. Studenten nemen door te voldoen aan de eisen van het bsa geen ‘te zware last’ mee naar het tweede studiejaar.

Het ministerie van OCW heeft Panteia en SEOR de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de werking van het bindend studieadvies. Hiervoor brengt het onderzoek de voorwaarden, criteria en het flankerend beleid rondom het
bsa in beeld. Daarnaast richtte het onderzoek zich op het identificeren van de factoren die invloed hebben op de werking van het bsa en mogelijke handvatten om de positieve werking van het bsa bij hogescholen en universiteiten – waar nodig – te versterken.

De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:

Onder welke voorwaarden en criteria wordt anno 2018 het bsa door de verschillende instellingen in het hoger onderwijs uitgevoerd, en welke factoren zijn van invloed op de positieve en negatieve gevolgen van het bsa?

Download

Details

Publicatiedatum: 
April 2019
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
In samenwerking met: 
Panteia

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!