Cohortstudie Participatiewet

Cohortstudie Participatiewet

In de Cohortstudie Participatiewet worden verschillende instroomcohorten van de Participatiewet over de tijd gevolgd sinds de invoering ervan in 2015. Het doel van het onderzoek is om beter zicht te krijgen op patronen in werk, inkomenspositie en gebruik van voorzieningen van personen in de Participatiewet. Van deze drie thema’s worden in dit onderzoek afzonderlijk statistieken gepresenteerd. Vervolgens worden deze drie thema’s in samenhang bekeken. Hierbij beantwoorden we nadrukkelijk niet de causaliteitsvraag, maar beschrijven we slechts ontwikkelingen. Daarnaast gebruiken we sequentie- en clusteranalyse om groepen te identificeren die eenzelfde soort patroon doorlopen. Het onderzoek is voor het grootste gedeelte gebaseerd op microdata van het CBS. Verder zijn er nog een aantal interviews gedaan en zijn er verschillende online casussen onderzocht om de groepen in de Participatiewet beter te kunnen duiden.

Het onderzoek heeft een aantal interessante inzichten opgeleverd over de cohorten in de Participatiewet. In het rapport gaat het om in totaal 15 inzichten, waarvan er in de infographic zes zijn uitgelicht. Dit gaat om inzichten op het gebied van arbeid (minder dan de helft van de banen is duurzaam (duurt langer dan 12 maanden)), inkomen (gemiddeld loont het om te gaan werken, maar dit geldt zeker niet voor iedereen) en voorzieningen (we zien vaak positieve ontwikkelingen als men werkt met een voorziening). We verwijzen naar de infographic en het gehele rapport voor alle inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Juni 2022
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!