De kansen van technologie voor inclusie

De kansen van technologie voor inclusie

Hoofdvraag van het onderzoek is welke technologische ontwikkelingen op korte termijn kunnen worden toegepast als voorziening om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te verhogen, dan wel om de kosten van de voorziening te verlagen. Het onderzoek is erop gericht om te achterhalen hoe de totale uitgaven aan voorzieningen kunnen worden verminderd of worden gecompenseerd door toegenomen productiviteit (bij gelijkblijvende participatie van mensen met een beperking), dan wel dat bij dezelfde uitgaven meer mensen met een beperking aan het werk zijn.

Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn de volgende vijf onderzoeksactiviteiten uitgevoerd:

 1. Het in kaart brengen huidige voorzieningen (aantal, uitgaven, e.d.);
 2. Technologieverkenning: in kaart brengen van technologische ontwikkelingen die relevant zijn in het licht van benodigde voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking;
 3. De selectie van acht meest beloftevolle toepassingen van nieuwe technologie in concrete voorzieningen;
 4. Een verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van deze beloftevolle toepassingen;
 5. De identificatie van stappen (beleid- en regelgeving, activiteiten, acties) om de toepassing en/of opschaling van voorzieningen te realiseren.

Hiervoor is gebruik gemaakt van de volgende methoden: literatuurstudie, deskresearch, telefonische interviews, expert opinion en een data-analyse.

Download

PDF icon

De kansen van technologie voor inclusie

Details

Publicatiedatum: 
Januari 2018
Opdrachtgever: 
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!