Duurzaam perspectief in de GGP

Duurzaam perspectief in de GGP

Duurzaam perspectief in de GGP. Een studie naar interne arbeidsmobiliteit bij de politie.

Dit onderzoek is tot stand gekomen door de vaststelling dat zich tekorten voordoen in de bezetting van het gebiedsgebonden politiewerk binnen de basisteams (GGP), en met name als een gevolg van de toegenomen uitstroom naar andere vakgebieden. Deze tendens is al enige tijd zichtbaar en het roept de vraag op hoe deze uitstroom kan worden begrepen en hoe het werken in de GGP aantrekkelijker kan worden gemaakt om de instroom te bevorderen en de toekomstige uitstroom zoveel mogelijk te beperken.

Op basis van een combinatie van literatuuronderzoek, ruim 5.200 enquêtes met politiemedewerkers, 20 diepte-interviews en een aantal online-kennissessies, laat het onderzoek zien wat de belangrijkste verklaringen zijn achter de uitstroom uit de GGP en schetst het rapport een viertal denksporen om het werk aantrekkelijker te maken. Dit omvat het werken aan talentontwikkeling, ondersteunend leiderschap, zeggenschap over de werktijden en een discussie over wat precies de focus is van lokaal politiewerk. Er wordt per denkspoor een concrete handreiking gedaan om er in de praktijk invulling aan te geven.

 

Download

Details

Publicatiedatum: 
Februari 2022
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Politie
In samenwerking met: 

Expertise

 Arbeid

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!