Dynamiek op de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond

Dynamiek op de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond

SEOR heeft voor de gemeente Rotterdam een analyse gemaakt van transitiepatronen en kansen op de regionale arbeidsmarkt om dynamiek inzichtelijk te maken. Hierbij is gekeken naar omvang en aard van de sectorale mobiliteit, naar omvang van de dynamiek bij personen en de verklaring hiervan, en naar omvang en aard van de mate waarin mensen over een bepaalde periode werken en de verklaring hiervan.

De sector zakelijke dienstverlening kent relatief gezien de meeste uitstroom, het onderwijs de laagste uitstroom. De sectoren zakelijke dienstverlening, groot- en detailhandel, specialistische zakelijke dienstverlening en industrie vormen samen een cluster van sectoren met een relatief hoge onderlinge dynamiek. Er zijn verschillende paren van sectoren waarbij veel mensen van de ene sector naar de andere gaan en omgekeerd. Vooral de zakelijke dienstverlening is betrokken bij veel wederzijdse transities, naar groot- en detailhandel, zorg, specialistische zakelijke dienstverlening, vervoer en opslag en bouwnijverheid. Ook de groot- en detailhandel is bij meerdere wederzijdse transities betrokken.

Persoons- en baankenmerken hebben een beperkte invloed op de kans vanuit een situatie van werk in een situatie van geen werk, met wel of geen uitkering, te belanden. In het algemeen, dus zonder rekening te houden met iemands persoonsen baankenmerken, heeft een werknemer ongeveer zes procent kans het volgende jaar geen werk te hebben of een studie te volgen. Transities vanuit de WW worden sterk beïnvloed door persoonsgegevens. Lager opgeleiden hebben bijvoorbeeld een sterk verminderde kans vanuit de WW werk te vinden en komen vaker in de bijstand terecht. Transities vanuit de bijstand en inactiviteit zijn afhankelijk van leeftijd, opleiding en geslacht.

Voor een deel van de werknemers is een tijdelijk contract een goede opstap naar een vaste baan. Er is echter ook een deel dat niet naar een vaste baan stroomt en ‘blijft hangen’ in tijdelijke contracten.

De bestendigheid van werk neemt af door een lage(re) opleiding, een lage(re) arbeidsduur en een tijdelijk of flexibel contract.

Deze laatste observatie geeft een goede samenvatting van de arbeidsmarktdynamiek in de regio Rijnmond. Vooral opleiding, arbeidsduur en het wel of niet hebben van een vast contract hebben invloed op de transities en het daaruit voortvloeiende deel van de tijd dat men werk heeft. Deze invloed is sterker op de kansen vanuit een situatie van geen werk (uitkering of inactiviteit) weer werk te vinden, dan op de kans werk te verliezen. Vooral bij de kansen weer werk te vinden spelen daarnaast leeftijd, geslacht en afkomst ook een niet onbelangrijke rol.

Voor meer informatie, zie de website over Werken in de Rijnmond

Download

PDF icon

Werk en werken in de Rijnmond

Details

Publicatiedatum: 
Juli 2015
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Gemeente Rotterdam
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!