Nieuw project: Effectevaluatie dienstverlening WGA

  • September 2019

UWV biedt mensen met een WGA-uitkering dienstverlening om hun arbeidsparticipatie te bevorderen. Sinds 2017 heeft UWV de mogelijkheden om voor alle WGA'ers basale dienstverlening in te zetten. De vraag is nu of dit niveau van dienstverlening toereikend is om WGA'ers optimaal te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. UWV heeft van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra middelen gekregen voor een effectonderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de dienstverlening en naar het juiste niveau van de dienstverlening.

Daartoe wordt een gerandomiseerd experiment verricht, waarin een groep uitgebreide dienstverlening krijgt en een andere groep geen dienstverlening  krijgt. Daarnaast worden beide groepen ook vergeleken met een groep die (buiten het experiment) basale dienstverlening krijgt. SEOR voert samen met het Verwey-Jonker Instituut de evaluatie van dit onderzoek uit. Deze evaluatie moet leiden tot een beter inzicht in de effecten van de activerende dienstverlening voor WGA’ers.

Contact