Evaluatie ESF-regeling duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren (eerste tussenrapport)

Evaluatie ESF-regeling duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren (eerste tussenrapport)

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert SEOR, in samenwerking met Ockham IPS, de evaluatie uit van de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren. De evaluatie wordt in drie fasen uitgevoerd. Op dit moment is de eerste fase van het onderzoek afgerond. Deze eerste fase omvat een procesevaluatie die betrekking heeft op de startfase en de inhoud van de ESF-projecten. Het gaat hierbij om het aanvraagproces en de verleningsfase (en de beoordeling daarvan). Bij de inhoud van de projecten gaat het erom een beeld te krijgen van de hoeveelheid, omvang, beoogde doelgroepen en type projecten.

Samenvattend geldt dat de regeling en de aanvraagprocedure volgens het overgrote deel van de aanvragers van groot belang is geweest om de projectplannen te ontwikkelen. De opzet van de beoordeling heeft hieraan inhoudelijke sturing gegeven. De regeling sluit aan bij behoeften van de meeste indieners. Het gaat veelal om aanvragen uit sectoren die relatief slecht scoren op duurzame inzetbaarheid en waarvoor verbetering hiervan dus urgent is. Ook wat betreft uitvoeringsaspecten als de voorlichting en ondersteuning zijn indieners over het algemeen positief. Wel had men graag van te voren de mogelijkheid gehad van een adviesgesprek.

Bij de aanvraagprocedure en zeker de beoordeling is het oordeel meer divers. Projecten hebben moeite met de invulling van sommige beoordelingscriteria en er doen zich knelpunten voor bij aspecten als doorlooptijden en transparantie van het beoordelingsproces. Tevens geldt dat met de combinatie van deze toegekende projecten niet het volledige beschikbare budget is benut. Aanvragers uit meer dienstverlenende sectoren zijn relatief ondervertegenwoordigd en daardoor zijn er relatief weinig projecten die zich bezighouden met groeiende problemen als burn-out. Al met al voldoen de regeling en de aanvraagprocedure, maar valt dus nog winst te behalen bij de meer praktische invulling van een aantal punten en het uiteindelijke bereik. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen die hierop aansluiten. Tevens wordt in deze aanbevelingen aandacht gevraagd voor een gestructureerde monitoring en evaluatie binnen de projecten.

In de volgende twee fasen van de evaluatie zal aandacht besteed worden aan de effectiviteit van de projecten. De planning is erop gericht om de gehele evaluatie voor eind 2020 af te ronden.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Juli 2017
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In samenwerking met: 
Ockham IPS

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!