Overkoepelend onderzoek evaluatie van de tariefstructuur van de integrale waterfactuur

Overkoepelend onderzoek evaluatie van de tariefstructuur van de integrale waterfactuur

Vanaf 1 januari 2016 is de tariefstructuur van de integrale waterfactuur in Vlaanderen flink gewijzigd, en met name meer geüniformiseerd. Voor die tijd bestond er een grote diversiteit aan tariefstructuren in de drinkwatercomponent tussen de verschillende watermaatschappijen en geen vastrecht voor de saneringscomponent. Na de invoering van de nieuwe tariefstructuur van de integrale waterfactuur zijn diverse evaluerende deelstudies uitgevoerd gericht op de evaluatie van een (of twee) beoogde effecten van het gewijzigde beleid. Als slotstuk van de evaluatie heeft SEOR, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), een overkoepelend onderzoek uitgevoerd om de bevindingen uit de deelstudies te bestuderen, te ordenen en te wegen.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de gewijzigde tariefstructuur overall gezien een positief effect heeft gehad. De nieuwe structuur leidt bij drie effecten – de kostentoerekening, de betaalbaarheid en het voorkomen van waterarmoede – tot een verbetering. Alleen in de tevredenheid onder huishoudens is sprake van een kleine verslechtering. Het beoogde doel in het Regeerakkoord om via de tariefstructuur voldoende prikkels te geven om duurzaam waterverbruik te bewerkstelligen is weliswaar niet bereikt, maar dit komt omdat het verbruik van drinkwater vrijwel prijsinelastisch is. Duurzaam waterverbruik zal dus op een andere manier gestimuleerd moeten worden.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Februari 2019
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Vlaamse Milieumaatschappij
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!