Evaluatie Vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis)

Evaluatie Vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis)

Hoe doelmatig en effectief is de Vaccinatieregeling stageplaatsen in de zorg (hepatitus), en welke aanbevelingen zijn er voor de volgende periode?

De subsidieregeling Vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis) is in 2008 ingevoerd en stelt studenten van zorgopleidingen in het mbo en hbo in staat om zich tijdig te laten vaccineren tegen hepatitis B voor het lopen van hun stage in een zorginstelling. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft SEOR een evaluatie naar de doelmatigheid en effectiviteit van de regeling uitgevoerd. De inzichten zijn verzameld via deskresearch, een online enquête onder mbo- en hbo-onderwijsinstellingen die van de regeling gebruikmaken met een representatieve respons van 70%, en interviews met zes stakeholders.

De resultaten van de evaluatie van de Vaccinatieregeling laten zien dat de regeling in grote mate doelmatig en effectief is. De doelmatigheid blijkt uit het volgende. Zowel de ondervraagde onderwijsinstellingen als stakeholders zijn tevreden over de Vaccinatieregeling. De (overgrote) meerderheid van de onderwijsinstellingen is tevreden tot zeer tevreden over de uitvoeringsaspecten van de regeling, de administratieve verplichtingen, en de contacten met het ministerie van VWS. Ontevredenheid bestaat bij slechts enkele betrokkenen over dat een specifieke opleiding niet in de regeling opgenomen is.

De effectiviteit van de regeling blijkt met name uit dat in de afgelopen drie schooljaren een gemiddelde vaccinatiegraad van circa 85% is behaald. Bij de meeste onderwijsinstellingen is meer dan 90% van de studenten gevaccineerd. Slechts enkele onderwijsinstellingen kenden een vaccinatiegraad van minder dan 60%.

Het evaluatieonderzoek geeft drie aanbevelingen:

 • Overweeg het bedrag van 125 euro per student enigszins te verhogen, en vraag daartoe nadere informatie op over de prijsstijging van het vaccin.
 • Communiceer het beoordelingsproces duidelijk naar de betrokkenen.
 • Maak een afweging tussen het huidige efficiënte en proportionele beoordelingsproces met één expert en het toevoegen van een tweede inhoudelijke expert van een ander UMC.

Op 18 mei 2022 is de evaluatie met wijziging aan de Tweede Kamer toegestuurd: zie Detail 2022D19868 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Download

Details

Publicatiedatum: 
Mei 2022
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!