Uitkomsten en ervaringen experimenten netto-effectiviteit re-integratie

Uitkomsten en ervaringen experimenten netto-effectiviteit re-integratie

Dit rapport bevat de resultaten van experimenten die in de jaren 2012-2014 zijn uitgevoerd bij gemeenten op het gebied van re-integratie. Met deze experimenten is nagegaan of re-integratie door gemeenten leidt tot preventie van instroom in een bijstandsuitkering en, voor degenen die in een uitkering komen of al een uitkering hebben, tot vergroting van de uitstroomkans uit de uitkering. Daarbij is ook onderzocht of door re-integratie de baankans wordt vergroot, de arbeidsinpassing duurzamer wordt en de kwaliteit van de arbeidsinpassing toeneemt. 

In Nederland zijn tot voor kort weinig van dergelijke experimenten uitgevoerd, wat er mede toe heeft bijgedragen dat weinig bekend was over de netto-effectiviteit van re-integratie. De Tweede Kamer wilde dat in deze leemte zou worden voorzien en heeft het Ministerie van SZW gevraagd hiertoe een onderzoek te laten uitvoeren. Het voorliggende rapport doet alleen verslag van de uitkomsten van de gemeentelijke experimenten. Het onderzoek is breder en omvat ook experimenten bij UWV, maar over de uitkomsten van die laatste experimenten is apart gerapporteerd. In het onderzoek is gebleken dat het opzetten en uitvoeren van experimenten over reintegratie met de nodige problemen gepaard gaan. Wat dit betreft kan worden gesteld dat in het project sprake is geweest van ‘experimenteren met experimenten’. In het rapport wordt dan ook uitvoerig ingegaan op deze problemen. 

Download

Details

Publicatiedatum: 
Oktober 2014
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In samenwerking met: 
Regioplan en Epsilon Research

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!