Sociale Zekerheid
1

Sociale zekerheid

De bijstand en de sociale verzekeringen bieden mensen die door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien een vervangend inkomen. Daarbij is het de bedoeling dat ze zo snel mogelijk uit de uitkering komen en aan het werk gaan. Onbedoeld kan het uitkeringssysteem herintreding in de arbeidsmarkt echter bemoeilijken. Zo kan de uitkering de prikkel om werk te zoeken en te accepteren verminderen. Tevens kan het ontvangen van een uitkering stigmatiserend werken en bij werkgevers het beeld oproepen dat er sprake is van een geringe motivatie bij uitkeringsgerechtigden. Vanuit macro-economisch perspectief heeft het uitkeringssysteem een stabiliserend effect op besteding, maar is het ook een kostenfactor die arbeid duurder maakt.

Een belangrijk onderwerp binnen de sociale zekerheid is re-integratie. Mensen met een uitkering worden vaak begeleid bij het vinden van werk. De inhoud van deze begeleiding kan sterk variëren; van een cursus solliciteren tot een langdurig traject met een jobcoach. SEOR heeft veel ervaring met het evalueren van programma’s gericht op re-integratie.

Via onderstaande links kunt u zien welke projecten wij recent hebben uitgevoerd op het gebied van sociale zekerheid.

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!