Halfwegevaluatie Human Capital akkoord 2019-2024 Zuid-Holland

Halfwegevaluatie Human Capital akkoord 2019-2024 Zuid-Holland

In 2019 ondertekenden 65 partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven het Human Capital Akkoord Zuid-Holland 2019-2024 om de arbeidsmarkt te verbeteren en gezamenlijk actief in te spelen op de personeelskrapte. Halverwege deze periode heeft SEOR onderzocht of de beoogde resultaten van het Human Capital Akkoord (HCA) op koers liggen, hoe de governancestructuur bevalt, en welke aanbevelingen op weg naar het HCA 2.0 gesignaleerd kunnen worden.

De onderzoeksaanpak bestond uit deskresearch, data-analyse, en interviews en groepssessies met personen uit de governance en aansturing van het gehele HCA en van diverse projecten in uitvoering en in wording, uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.

De resultaten laten zien dat de kwantitatieve doelstellingen ambitieus zijn, en niet op koers liggen. Dit komt deels door bewuste keuzes en door de coronapandemie die tot vertraging heeft geleid. Er is wel reeds 1,9 miljard euro toegevoegde waarde behaald. De ambitieuze doelstellingen zijn richtinggevend en werken agenderend. Human Capital staat nu op de gezamenlijke agenda’s van alle betrokken partijen in overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Er is een netwerk en infrastructuur neergezet waarin men elkaar snel kan vinden en tot actie kan overgaan. De governance, werkwijze en gemaakte keuzes worden positief beoordeeld.

Op de kwalitatieve doelstellingen is Zuid-Holland ingelopen op de benchmarks. Zuid-Holland staat op een (gedeelde) tweede plek wat betreft de getoonde veerkracht na de coronacrisis, en Zuid-Holland is wat betreft het onbenut arbeidspotentieel opgeschoven van plek 9 naar plek 7.

Voor de korte termijn wordt aandacht gevraagd voor communicatie, het verder verbinden van partijen en het lerend vermogen. Op middellange termijn (de periode na 2024) wordt de volgende belangrijke gedachterichting meegegeven: zet naast de huidige inzet op interventies ook in op het in gang zetten van systeemveranderingen.

Download

Details

Publicatiedatum: 
April 2022
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Provincie Zuid-Holland
In samenwerking met: 

Expertise

Arbeid

 

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!