HR-invulling en HR-behoeften in de sportsector

HR-invulling en HR-behoeften in de sportsector

De werkgeversvereniging Werkgevers in de Sport (de WOS) wil bevorderen dat HR-beleid en HR-activiteiten binnen de sportorganisaties zo goed mogelijk opgepakt en uitgevoerd worden. Daartoe is inzicht in de HR-invulling en de HR-behoeften van de diverse leden van de WOS gewenst.

SEOR heeft veertien diepte-interviews verricht onder diverse leden van de WOS die variëren naar activiteit en omvang. Ondanks dat de omvang en de invulling van de HR-functie tussen de sportorganisaties enorm varieert is HR wel in iedere organisatie verankerd, ofwel bij de directeur, ofwel bij een andere functionaris in combinatie met de directeur ofwel via een aparte (extern ingehuurde) HR-functionaris. Grotendeels daaraan gelieerd, verschilt ook de tijdsbesteding aan HR. De gebruikelijke HR-issues handelen de sportorganisaties zelf af al dan niet na raadpleging van de WOS of andere sportorganisaties waarbij de WOS voor alle cao-gerelateerde vraagstukken de eerste bron van informatie is. Voor ingewikkelde juridische of arbeidsrechtelijke gevallen neemt men gespecialiseerde juristen of advocaten in de hand. Ook voor meer omvangrijke HR- of organisatorische trajecten kijkt men naar externe bureaus.

De WOS wordt gezien als een logische en goede partner, en vraagbaak op het terrein van de cao en daaraan gerelateerde vraagstukken. Een deel van de geïnterviewde leden ziet de WOS alleen als zodanig en kan daarom worden getypeerd als cao-gebruiker. Een ander deel kan gekenmerkt worden als actief lid van de WOS; zij raadplegen de WOS ook voor andere HR-issues en wisselen via de WOS onderling kennis uit. Er is voor de WOS ruimte voor verbreding en verdieping van de relaties met de leden omdat zowel cao-gebruikers als actieve deelnemers aangeven niet goed te overzien wat het aanbod van de WOS is, zij graag zien dat de WOS invulling geeft aan accountmanagement onder meer via een vaste contactpersoon, en de WOS een mogelijke rol kan pakken in strategische discussies op het terrein van organisatie- en personeelsontwikkeling en externe marktontwikkelingen. Verder geven met name kleine bonden en sportserviceorganisaties/sportbedrijven aan dat ze graag zien dat de dienstverlening meer afgestemd wordt op hun organisaties.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Augustus 2022
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Werkgevers in de Sport (WOS)
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!