De jeugd heeft toekomst (JINC Impactonderzoek)

De jeugd heeft toekomst (JINC Impactonderzoek)

JINC heeft aan onderzoeksbureau SEOR gevraagd om de impact van haar initiatieven te onderzoeken. SEOR onderzocht daarop projecten van JINC in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Hierbij werden leerlingen, mentoren, ouders en bedrijfsvrijwilligers uit de projecten bevraagd. Leerlingen op het mbo werden geïnterviewd om terug te blikken op hun ontwikkeling en keuzes uit die tijd.

Op basis van het evaluatieonderzoek kan de centrale conclusie worden getrokken dat JINC met haar activiteiten bijdraagt aan de persoonlijke veerkracht van kwetsbare jongeren. De Bliksemstage draagt in het algemeen bij aan een verbreding van de leefwereld van deelnemers. Het gaat dan specifiek om een bijdrage aan de werkexploratie van deelnemers (‘welk werk past bij mij’). Ten aanzien van de Sollicitatietraining is bewijs gevonden dat er zo wordt gewerkt aan de persoonlijke vaardigheden en het zelfvertrouwen, en bij de Carrière Coach gaat het met name om een positieve bijdrage ten aanzien van de aspecten motievenreflectie ('wat vind ik belangrijk in het leven’) en ‘competenties’ als zelfvertrouwen en zelfreflectie om later beredeneerd keuzes te kunnen maken voor een opleiding of beroep, die bij iemand past.

Aangezien een beter zicht op de eigen interesses en inhoud van beroepen, het hebben van zelfvertrouwen en het werken aan persoonlijke vaardigheden, bijdragen aan betere startkansen in het onderwijs en later op de arbeidsmarkt, zijn dit relevante opbrengsten. Zeker tegen de achtergrond van een hoge ervaren werkdruk in het onderwijs en een relatief klein deel van het bedrijfsleven dat actief invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in het onderwijs, vervult JINC hiermee een relevante én onderscheidende functie in het tegengaan van kansenongelijkheid in het onderwijs.

Download

PDF icon

De jeugd heeft toekomst

Details

Publicatiedatum: 
December 2022
Auteurs:
Opdrachtgever: 
JINC
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!