Inclusiviteit van tien mbo- en hbo-campussen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Inclusiviteit van tien mbo- en hbo-campussen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Hoe is het gesteld met de inclusiviteit van de tien regionale mbo- en hbo-campussen in de MRDH-regio, en op welke wijze kan de inclusiviteit op de campussen verhoogd worden?

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) sorteert voor op de toekomstige arbeidsmarkt door tien mbo- en hbo-campussen te ondersteunen die opleiden voor innovatieve beroepen. Daarbij vraagt de MRDH om specifieke aandacht voor de inclusiviteit van de volgende drie groepen: studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, studenten met een fysieke beperking, en volwassenen/studenten in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen. De huidige stand van zaken en mogelijkheden ter verhoging van de inclusiviteit is onderzocht met behulp van deskresearch, literatuuronderzoek, data-analyse, en groepsinterviews per campus.

De participatie van studenten met een niet-westerse migratieachtergrond op de campussen verhoudt zich goed tot de benchmarks, maar er zijn grote verschillen tussen de soort campussen: de participatie in het ICT-cluster (35-50%) is flink hoger dan in het techniek en industrie cluster (13-30%), en wordt gevolgd door het groencluster (5-15%). De participatie van studenten met een fysieke beperking  (0-0,8%) blijft iets achter bij de geschatte benchmark (max. 2%). Het aanbod voor Leven Lang Ontwikkelen op de campussen is behalve voor werknemers van bedrijven nog grotendeels in ontwikkeling.

SEOR geeft In het rapport op basis van achterliggende factoren voor de mate van participatie concrete aanbevelingen om de inclusiviteit te verhogen. Het gaat bij studenten met een niet-westerse migratieachtergrond dan bijvoorbeeld om het inzetten van rolmodellen, doelgroepgerichte voorlichting waarbij ook ouders actief betrokken worden om het imago van de beroepen te verbeteren, en die al vroeg in de onderwijsketen wordt ingezet. Bij studenten met een fysieke beperking zou het al zijn vruchten af kunnen werpen als campussen actief communiceren welke beroepen in hun sector wél mogelijk zijn met een fysieke beperking. En wat betreft Leven Lang Ontwikkelen kan actief ingespeeld worden op diverse overheidsinitiatieven en de toenemende waardering voor het verkrijgen van skills in plaats van diploma’s. Bij het verhogen van de inclusiviteit kan het campusecosysteem toegevoegde waarde bieden, doordat campussen hierin samen op kunnen trekken en omdat onderwijs en bedrijven op de campussen samenkomen.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Oktober 2021
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Oktober 2021
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!