Initiatieven gericht op de promotie van techniek/IT in po en vo rondom mbo- en hbo-campussen in Zuid-Holland

Initiatieven gericht op de promotie van techniek/IT in po en vo rondom mbo- en hbo-campussen in Zuid-Holland

De instroom in techniek/IT-opleidingen op de mbo- en hbo-campussen baart zorgen, waardoor er sprake is van (toenemende) arbeidsmarktkrapte in de techniek- en IT-sector. Om deze instroom te bevorderen bestaan er diverse promotie-initiatieven gericht op leerlingen uit het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). SEOR inventariseert in dit onderzoek welke kenmerken dergelijke initiatieven rondom 10 kilometer van de acht mbo- en hbo-campussen in Zuid-Holland hebben, en gaat na of er daarbij nog een rol voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is weggelegd. En zo ja, welke en wat daarvan globaal de kosten en baten zijn.

De inventarisatie van bestaande promotie-initiatieven gericht op techniek/IT in po en vo laat het volgende zien:

 • Er zijn relatief weinig promotie-initiatieven gericht op het po.
 • Relatief weinig promotie-initiatieven zijn expliciet gericht op belangrijke doelgroepen zoals ouders, en met name erg weinig specifiek gericht op meisjes en leerlingen met een migratieachtergrond.
 • Er ligt verbeterpotentieel in de mate van praktijkgerichtheid van de activiteiten die in de promotie-initiatieven aangeboden worden.
 • De activiteiten in de promotie-initiatieven rondom de campussen in Voorne aan Zee en Zoetermeer laten een ander beeld zien dan rondom de andere campussen in Delft, Den Haag en Rotterdam.
 • Grofweg de helft van de leerlingen zit op een vmbo-locatie waarop geen ‘hard’ techniekprofiel wordt aangeboden.

De volgende vier rollen die door de MRDH opgepakt zouden kunnen worden, zijn in het rapport verder uitgewerkt: (1) Ouders betrekken bij bestaande initiatieven; (2) Gratis busvervoer naar bestaande initiatieven; (3) Opschalen van bestaande initiatieven naar andere regio’s; (4) Inrichten van een Techniekbus en inzetten op scholen rondom de campussen.

SEOR beveelt op basis van een globale, kwalitatieve kosten-baten analyse aan om zich als MRDH te richten op het verhogen van de ouderbetrokkenheid en het opschalen van bestaande initiatieven naar andere regio’s. Daarnaast wordt o.a. aanbevolen om de po-vo-leerlijnen verder te ontwikkelen want bijvoorbeeld op een groot deel van de vmbo-locaties worden geen technische profielen aangeboden.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Oktober 2023
Auteurs:
Opdrachtgever: 
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!