Invloed van migratieachtergrond WW-gerechtigden op netto-effectiviteit van dienstverlening UWV

Invloed van migratieachtergrond WW-gerechtigden op netto-effectiviteit van dienstverlening UWV

Hoe effectief is de dienstverlening van UWV voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond? en hoe verschilt dat met de effectiviteit voor mensen zonder migratieachtergrond? 

Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’ (VIA) opgezet met als doel de achterblijvende arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond aan te pakken.

SEOR heeft in een eerder onderzoek Experimenteel onderzoek intensieve dienstverlening versus besisdiensverlening bij UWV. Op basis van een experiment gekeken naar de effecten van intensieve dienstverlening ten opzichte van basisdienstverlening. Dit betreft de dienstverlening zoals deze in de jaren 2012 en 2013 in de 4e tot en met de 12e maand WW door UWV werden ingezet. Voor het huidige onderzoek is aan de bestaande dataset met behulp van CBS-microdata migratieachtergrond toegevoegd. Het doel hiervan is om te achterhalen wat het effect is van intensieve dienstverlening ten opzichte van basisdienstverlening voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, en of er verschillen bestaan in effectiviteit tussen WW-gerechtigden met en zonder (niet-westerse) migratieachtergrond.

Alle deelnemers aan het experiment zijn minimaal één jaar lang gevolgd vanaf het moment van instroom in de WW-uitkering. Daarbij is onder andere vastgesteld hoe lang men – over de gehele periode genomen – een WW-uitkering kreeg, een baan had of geen van beide. WW-gerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond die intensieve dienstverlening hebben gehad, hebben naar schatting een groter deel van de periode een baan dan WW-gerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond die basisdienstverlening hebben gehad. Bij personen zonder migratieachtergrond zijn de gevonden effecten bijna nul en niet significant. Bij mensen zonder migratieachtergrond lijkt er dus geen effect van intensieve versus basisdienstverlening te zijn, terwijl er bij mensen met een migratieachtergrond indicaties zijn dat de extra inspanningen van het UWV leiden tot een positief effect op de baankans.

 

Download

Details

Publicatiedatum: 
Augustus 2020
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!