Jan van Ours is hoogleraar Toegepaste Economie, expert in arbeidsmarktonderzoek (in het bijzonder van ouderen) en in onderzoeksmethoden en -technieken.

0

Jan van Ours

Jan van Ours

Associate

Jan van Ours is associate van SEOR. Hij is sinds oktober 2016 als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Economics. Hij heeft zich de afgelopen decennia beziggehouden met onderwijs en onderzoek op het terrein van de arbeidseconomie met een bijzondere aandacht voor het functioneren van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Zo heeft hij recentelijk de effecten van het winnen van een grote prijs in de Staatsloterij op de arbeidsmarktpositie onderzocht. Andere studies op het terrein van de arbeidsmarkt hebben betrekking op de effecten van een gedeeltelijke inkomensvrijstelling voor alleenstaande moeders in de bijstand, de effecten van een werkhervattingsbonus voor mensen in de bijstand, en de relatie tussen productiviteit op bedrijfsniveau en de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand van dat bedrijf.

Op het terrein van de economie van geluk heeft hij onderzoek gedaan naar de welzijnseffecten van deeltijdarbeid en het geluk dat mensen ontlenen aan een relatie met een onderscheid tussen huwelijk en samenwonen. Tot slot heeft hij onderzoek gedaan op het terrein van de criminaliteit, onder andere naar de effecten van de verplichte introductie van de startonderbreker op autodiefstal.

CV

 • 2018 - heden         Associate, SEOR
 • 2016 - heden         Hoogleraar toegepaste economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 1998 - 2016           Hoogleraar arbeidseconomie, Universiteit van Tilburg
 • 1994 - 1997           Directeur, Tinbergen Instituut en Hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 1988 - 1994           Universitair hoofddocent economie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • 1983 - 1988           Medewerker, Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek
 • 1978 - 1983          Medewerker, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Contact

Telefoonnummer: 
+31 (0)10 3020500

Recente projecten

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!