Kosten en baten van extra begeleiding bij instroom van werknemers uit nieuwe doelgroepen in de zorg

Kosten en baten van extra begeleiding bij instroom van werknemers uit nieuwe doelgroepen in de zorg

Het tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel kan deels opgelost worden door de instroom van nieuwe groepen personeel te stimuleren. Daarbij worden door zorginstellingen verschillende op maat gesneden initiatieven ingezet waarbij de extra begeleiding van de instromende werknemers een cruciale rol speelt. De vraag is welke (kwantitatieve) kosten en baten met deze verschillende vormen van begeleiding gepaard gaan in vergelijking met de gebruikelijke vorm van instroom.

SEOR heeft dit in opdracht van deRotterdamsezorg aan de hand van vier cases verspreid over vier zorginstellingen onderzocht. De begeleiding aan personeel neemt in de cases diverse vormen aan, zoals: (1) loopbaanscan en testen (2) startgesprekken, intervisie, begeleidings- en evaluatiegesprekken (3) begeleiding op de werkvloer door speciaal daartoe aangewezen functionarissen (4) interne coaching (5) externe coaching (6) jobcoach vanuit de gemeente (bij uitkeringsgerechtigden).

Het onderzoek levert de volgende inzichten op:

 • De initiatieven trekken daadwerkelijk personeel uit nieuwe doelgroepen aan; personeel dat anders niet geselecteerd zou zijn.
 • De extra kosten en baten van de begeleiding zijn door de zorginstellingen lastig te benoemen maar een overzicht van de mogelijke kosten en baten helpt. Idealiter worden daarbij meerdere functionarissen betrokken die vanuit verschillende invalshoeken zicht hebben op het initiatief.
 • De extra kosten per deelnemer bedragen naar schatting tussen de 14.000-23.000 euro, waarbij de salariskosten van de deelnemers en de begeleiding door de zorginstellingen het meest kosten.
 • De meest zichtbare extra baten zijn subsidie en minder kosten voor externe inhuur. Deze baten bedragen op termijn per deelnemer naar schatting tussen de 10.000-27.500 euro.
 • Andere baten zijn lastig meetbaar, wel blijven medewerkers naar verwachting langer bij de zorginstelling werken, en de betreffende zorginstelling krijgt het imago van een sociale werkgever.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Mei 2021
Auteurs:
Opdrachtgever: 
deRotterdamsezorg
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!