Kosten en opbrengsten terugbrengen AOW-leeftijd naar 65 jaar

Kosten en opbrengsten terugbrengen AOW-leeftijd naar 65 jaar

De AOW-leeftijd is in de afgelopen jaren verhoogd en zal als het huidige overheidsbeleid wordt voortgezet, verder worden verhoogd. De overheid gaat er vanuit dat het weer terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar aanzienlijke kosten zou meebrengen en negatieve effecten zou hebben op de arbeidsparticipatie. In deze studie gaan we nader in op een aantal specifieke punten die bij deze afweging van kosten en baten een rol spelen. Het gaat hierbij om de effecten op de arbeidsparticipatie, de deelname aan vrijwilligerswerk, het gebruik van uitkeringen en de positie van specifieke groepen als lager opgeleiden.

Voor het vaststellen hiervan maken we gebruik van het feit dat de AOW-leeftijd reeds stapsgewijs is verhoogd. Het doel van dit onderzoek is in de eerste plaats om na te gaan welke effecten we daarvan in de data terugzien. Daarnaast raadplegen we de wetenschappelijke literatuur over studies in landen waar al eerder een verhoging van de pensioenleeftijd heeft plaatsgevonden. Op basis hiervan geven we schattingen van de effecten en kosten van het weer verlagen van de AOW-leeftijd. Het gaat hierbij om de effecten en kosten van het terugbrengen van de AOW-leeftijd van 67 naar 65 jaar.

Alle resultaten overziende, kunnen we concluderen dat de werkgelegenheid niet alleen bij ouderen, maar ook in zijn totaliteit zal afnemen door het weer verlagen van de AOW-leeftijd van 67 naar 65 jaar. Dit leidt onder meer tot lagere belasting- en premie-inkomsten bij de overheid. Er zullen door de verlaging besparingen op andere sociale uitkeringen (en uitvoeringskosten hiervoor) optreden, die per saldo iets meer dan 40 procent van de extra AOW-uitgaven bedragen. Verder is te verwachten dat het terugbrengen van de AOW-leeftijd ertoe leidt dat de groep ouderen die hiermee te maken krijgt meer vrijwilligerswerk gaat doen, maar dat dit effect van beperkte omvang is.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Maart 2017
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Wetenschappelijk Bureau 50PLUS
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!