Invloed van migratieachtergrond bijstandsgerechtigden op netto-effectiviteit WerkLoont

Invloed van migratieachtergrond bijstandsgerechtigden op netto-effectiviteit WerkLoont

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’ (VIA) opgezet met als doel de achterblijvende arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond aan te pakken. Er is inmiddels veel kennis over de aard en omvang van en verklaringen voor de verschillen tussen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond, maar er is nog beperkt kennis over de werkzame elementen om de arbeidsparticipatie en arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren.

Vanuit de doelstelling van het programma VIA is het belangrijk om inzicht te krijgen in de vraag of maatregelen ten behoeve van re-integratie op de arbeidsmarkt effectief zijn voor groepen met een niet-westerse migratieachtergrond en welke werkzame elementen bijdragen tot effectiviteit. Wat effectief is voor een gemiddelde uitkeringsgerechtigde hoeft immers niet in dezelfde mate effectief te zijn voor een specifieke deelgroep van de uitkeringsgerechtigden.

SEOR heeft onderzoek gedaan naar de invloed van migratieachtergrond op de netto-effectiviteit van het Rotterdamse re-integratieproject WerkLoont. In 2017 is er een experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de effecten van dit project. De gegevens uit dit onderzoek zijn gebruikt om te achterhalen of er verschillen bestaan in effectiviteit tussen bijstandsgerechtigden met en zonder migratieachtergrond.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Januari 2020
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!