Modernisering arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij de politie

Modernisering arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij de politie

In opdracht van het WODC heeft SEOR in samenwerking met Berenschot de vraag: ‘hoe kunnen de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij de politie gemoderniseerd worden, zodat zij beter aansluiten bij de maatschappelijke eisen die aan de politie worden gesteld als ook bij de wensen van politiemedewerkers’ verder uitgediept. Aanleiding voor deze vraag zijn de maatschappelijk veranderingen waar de politie aan zowel werkgevers- als werknemerszijde mee wordt geconfronteerd, zoals veranderingen in de aard van de criminaliteit aan werkgevers- en veranderingen in de wensen en verwachtingen aan werknemerskant.

Het onderzoek is uitgevoerd met inzet van een groot aantal onderzoeksactiviteiten: een enquête onder politiemensen in het Flitspanel, analyses met POMO, diepte-interviews, e-boardroomsessies met wel- en niet leidinggevende politiemensen en een workshop. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat verreweg de meeste werknemers tevreden zijn over de politie als werkgever, maar dat er ook punten zijn waarover medewerkers ontevreden zijn: financiële aspecten, de stijl van leidinggeven door leidinggevenden en het HRM-beleid, vooral het loopbaanbeleid en scholingsmogelijkheden. Lang niet iedereen krijgt een functioneringsgesprek en afspraken over persoonlijke ontwikkeling worden lang niet altijd nagekomen. Maar de meeste medewerkers hebben wel een goede relatie met hun leidinggevende, zodat er in principe een goede basis is voor verbetering van de uitvoering van het personeelsbeleid. Andere bevindingen uit het onderzoek zijn:

 1. Relatief veel politiemensen kampen met gezondheidsproblemen (dit moet beter gemonitord worden en er moet meer aandacht komen voor preventie)
 2. Er zijn binnen de bestaande regels meer mogelijkheden om grotere flexibiliteit te verkrijgen dan nu worden benut
 3. De externe mobiliteit van politiemensen is gering, wat de flexibiliteit van de politieorganisatie vermindert en op langere termijn ongunstig kan zijn voor werknemers
 4. Meer dan tweederde van de politiemensen ziet het cafetariamodel, waarbij medewerkers hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket kunnen vaststellen, wel zitten, maar wel met een collectieve vloer in de arbeidsvoorwaarden.

Download

Details

Publicatiedatum: 
November 2014
Auteurs:
Opdrachtgever: 
WODC
In samenwerking met: 
Berenschot

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!