Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2015

Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2015

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT beoogt een evenwichtige, verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare bezoldiging in de publieke en semipublieke sector, door inkomens en ontslagvergoedingen te normeren en openbaar te maken. Het onderwijs kende in 2015 een eigen ministeriële regeling met sectorale bezoldigingsmaxima. Om te voorkomen dat de bezoldigingen van alle bestuurders naar het sectorale maximum toegroeien, bestaan salarisklassen onder de sectorale maxima. Om het draagvlak voor deze salarisklassen te vergroten, is gekozen voor zelfregulering. De onderwijssectoren hebben daarom in bestuurderscao’s (po en vo) en beloningscodes (mbo en hbo) salarisklassen onder de sectorale maxima vastgelegd. In welke salarisklasse men valt is afhankelijk van de grootte van de betreffende instelling.

Het doel van de monitor is om cijfermatig inzicht te geven in de ontwikkeling van de individuele bezoldigingen van topfunctionarissen in de onderwijssectoren en de mate waarin deze in overeenstemming zijn met de door de sector zelf opgestelde salarisklassen in de cao’s c.q. beloningscodes in het kader van de WNT. De monitor wordt nu voor de vierde keer uitgevoerd en heeft betrekking op de bezoldigingen over 2015. De voorgaande monitor had betrekking op de bezoldigingen over 2014. De eerste keer dat de monitor werd uitgevoerd had deze betrekking op de bezoldigingen over 2012, dus over het jaar vóór de invoering van de WNT. De uitkomsten hiervan dienden als een nulmeting voor de daaropvolgende uitkomsten.

Per 1 januari 2015 is de WNT-2 in werking getreden. Door invoering van de WNT-2 zijn de beloningsmaxima voor bestuurders en toezichthouders aangepast. Om een goed zicht te krijgen op de ontwikkelingen ten opzichte van eerdere jaren worden in deze monitor de beloningen niet alleen vergeleken met de nieuwe WNT-2 normen, maar ook met de (fictieve) oude WNT-1 normen.

Download

PDF icon

Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2015

Details

Publicatiedatum: 
Mei 2017
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
In samenwerking met: 
Panteia

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!