Monitor payroll voor de doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk

Monitor payroll voor de doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk

Werken mensen met een arbeidsbeperking vaak in een driehoeksrelatie en hoe zien hun arbeidsmarktpatronen er dan uit? Zijn er indicaties dat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) invloed heeft gehad op deze patronen?

SEOR heeft, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpatronen van mensen met een arbeidsbeperking en de effecten van payrollbepalingen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op deze patronen. Het onderzoek richt zich op mensen met een arbeidsbeperking die deel zijn van de doelgroep banenafspraak of (nieuw) beschut werk. In het onderzoek is vooral gebruikgemaakt van kwantitatieve analyses. Voor verdiepend inzicht in de gevolgen van de payrollbepalingen voor de doelgroep zijn interviews met de relevante partijen uitgevoerd.

In de periode januari 2018 - september 2020 werkte gemiddeld ruim 14 procent van de doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk in een driehoeksrelatie. In de periode 2018-2019 is er sprake van een lichte toename hierin, vanaf januari 2020 is sprake van een lichte afname in het aandeel met een driehoeksrelatie. Diegenen die in een driehoeksrelatie hebben gewerkt, zijn op basis van soortgelijke arbeidsmarktpatronen in vijf clusters ingedeeld.

De uitkomsten van de analyses naar de invloed van de WAB zijn met onzekerheden omgeven, vanwege databeperkingen en het ontbreken van een zuivere controlegroep. Desondanks wijzen de bevindingen vanuit verschillende perspectieven dezelfde richting op: de WAB-maatregelen lijken te leiden tot een daling van het gebruik van driehoeksrelaties in de doelgroep. Een deel van de mensen die niet meer in een driehoeksrelatie werken, werkt nu in een reguliere baan. Een ander deel is werkloos geworden. Personen binnen de doelgroep worden harder geraakt op het gebied van werkloosheid. Buiten de doelgroep krijgt men – relatief ten opzichte van de mensen binnen de doelgroep – vaker een reguliere baan en wordt men minder vaak werkloos.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Oktober 2021
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!