Naschools sportaanbod op basisscholen in Den Haag

Naschools sportaanbod op basisscholen in Den Haag

Om sporten en bewegen bij kinderen te stimuleren, kunnen scholen in het primair onderwijs in Den Haag subsidie ontvangen om een naschools sportaanbod te organiseren. Hoe wordt dit in praktijk ingevuld, wat is de ervaren meerwaarde van deze subsidieregeling en hoe kan deze (verder) verbeterd worden?

Niet alle kinderen komen in gelijke mate in aanraking met sportactiviteiten, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende sportverenigingen zijn in een wijk of gezinnen onvoldoende middelen hebben om lid te kunnen worden. Om sporten en bewegen al vroegtijdig in het Haagse primair onderwijs te stimuleren, is er een subsidieregeling waarmee scholen naast een regulier aanbod ook naschools sportaanbod kunnen organiseren. SEOR heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de invulling daarvan, de ervaren meerwaarde en mogelijke verbeterpunten van deze regeling.

Er blijkt in praktijk een bijzonder grote variatie te zijn in de wijze waarop scholen het naschoolse sportaanbod invullen. Scholen kiezen een aanpak die het beste past bij de eigen situatie zoals de ligging van de school, de samenwerkingsmogelijkheden in de wijk, het aanbod vanuit de WSDH (Werken aan Sportstad Den Haag), en vooral ook de inzet en contacten van de gymdocent. Het betreft 5-10 uur per week waarin kinderen kennis kunnen maken met diverse sporten. Volgens de betrokkenen zet de regeling zonder meer aan tot meer sporten en bewegen van kinderen. Zonder de regeling zou er geen of een kaler aanbod zijn, door de werkdruk van docenten, een gebrek aan middelen op school, maar ook omdat ouders niet altijd de mogelijkheid hebben hun kinderen te laten sporten.

De subsidieregeling zou in de toekomst nog meer voordeel op kunnen leveren als het centrale doel helder is en de resultaten t.a.v. dit doel gemonitord worden. Daarnaast is er een roep om van elkaar te leren. De gemeente kan daarbij het voortouw nemen om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Download

Details

Publicatiedatum: 
Oktober 2023
Auteurs:
Opdrachtgever: 
Gemeente Den Haag
In samenwerking met: 

Expertise

Contact

OVER SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert sociaal-economisch onderzoek uit voor nationale, regionale en lokale overheden, de Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, innovatie, regulering en ondernemerschap.

CONTACT

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 6e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
  +31 (0)10 302 0500

  E-mail:
  seor-secr@seor.eur.nl

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!