Nieuw project: Brabants arbeidsmarktbeleid

  • April 2019

In juni 2016 hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant het uitvoeringsprogramma "Naar een Veerkrachtige Arbeidsmarkt" vastgesteld. In dat programma is de doelstelling van het Brabantse arbeidsmarktbeleid als volgt verwoord: "Met dit uitvoeringsprogramma maken we de provinciale ambitie concreet: zoveel mogelijk Brabanders aan de slag. We werken aan vitale werknemers en vitale bedrijven die ondersteund worden vanuit slimme samenwerkingen tussen onderwijs, overheid, werknemers en ondernemers. De provincie Noord-Brabant verbindt belangrijke arbeidsmarktspelers met elkaar: agendeert arbeidsmarktthema’s, faciliteert de uitvoering en stimuleert vernieuwende initiatieven."

SEOR evalueert de inrichting van het arbeidsmarktbeleid van de provincie Noord-Brabant: in hoeverre leidt het beleid tot een effectieve en efficiënte samenwerking? Daarvoor gaan we in gesprek met betrokkenen bij de provincie, regionale beleidsmakers en uitvoerende organisaties in de regio.

Contact