Nieuw project: Arbeidsmarktprognoses UWV

  • Januari 2019

UWV maakt jaarlijks een arbeidsmarktprognose die een beeld geeft van de verwachte ontwikkelingen in banen, vacatures en werkloosheid voor de komende twee jaar. Vervolgens kunnen door een goed uitvoeringsbeleid de discrepanties op de arbeidsmarkt (vacatures en werkloosheid) zoveel mogelijk voorkomen worden. Zo ondersteunt UWV met de prognoses onder andere gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties, regionale samenwerkingsverbanden, sectororganisaties en onderwijsinstellingen. 

Het consortium SEOR, Ecorys en Bureau Louter voert, net als vorig jaar, deze prognoses uit. De taak van SEOR binnen dit consortium is het maken van de landelijke prognoses (met uitzondering van de prognoses wat betreft vacatures, die door UWV zelf worden gemaakt) uitgesplitst naar sectoren. De prognoses worden gemaakt met behulp van econometrische technieken en gebaseerd op prognoses van instanties als het CPB.

Contact