Nieuw project: Bevordering arbeidsparticipatie R'dam Zuid

  • Oktober 2019

De gemeente Rotterdam, Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en samenwerkingspartners investeren in de periode 2019-2022 in de verbetering van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in Rotterdam Zuid. Het programma "Samen voor Zuid" heeft tot doel het percentage bijstandsafhankelijkheid van de bevolking te verlagen naar het niveau van de rest van Rotterdam, en de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking te vergroten.

Om dit programma te evalueren én de kennis en kunde van de uitvoering verder te verbeteren op basis van inzichten uit eerder onderzoek naar effectief re-integratiebeleid, hebben de partners in de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt (Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en SEOR) het project KNAP'RZ ontwikkeld. KNAP'RZ bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een nulmeting van de uitvoering en bijstandspopulatie, die de referentie vormt voor de overige onderzoeksactiviteiten
  • Monitoring van de ontwikkeling van de bijstandsafhankelijkheid en arbeidsdeelname
  • Een procesevaluatie en een effectevaluatie
  • Een scholingsprogramma voor uitvoerders en managers over inzichten uit bestaand onderzoek
  • Reflectiebijeenkomsten met uitvoerders en managers
  • Leertafels met werkzoekenden, werkgevers en wijkorganisaties

Contact