Nieuw project: Ondersteuning optimale studieloopbaankeuzes

  • Oktober 2019

Goede studieloopbaankeuzes dienen zowel belangen van individuen, werkgevers als de maatschappij. Het maken van goede keuzes is voor veel jongeren een lastige opgave. Zeker bij een steeds veranderend, groeiend aanbod aan opleidingen en beroepen. Jongeren hebben vaak onrealistische arbeidsmarktverwachtingen. Studieloopbaankeuzes pakken binnen de loopbaan dan ook niet altijd optimaal uit in termen van studiesucces, baankansen, inkomen of inhoudelijke aansluiting.

SEOR voert, met subsidie van Instituut Gak, onderzoek uit naar de effectiviteit van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Daarbij staat de vraag hoe LOB zo kan worden ingericht dat dit tot optimale studieloopbaankeuzes leidt centraal. We besteden daarbij aandacht aan de rol van LOB in de hele onderwijsloopbaan van jongeren. Het onderzoek valt uiteen in drie onderdelen:

  1. Een inventarisatie van de nationale en internationale literatuur op LOB-gebied
  2. Grootschalig empirisch onderzoek naar de effectiviteit van LOB-beleid binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
  3. Het vertalen van de uitkomsten in praktische aanbevelingen en instrumenten voor leerlingen, ouders, scholen, gemeenten en landelijke instanties

 

Instituut Gak

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak. Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl.

Contact