Nieuw project: Re-integratie gemeenten IJmond

  • April 2019

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen werken voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een belangrijk deel van de re-integratietaken in het kader van de Participatiewet samen in de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! De vier gemeenten en IJmond Werkt! willen onderzoeken of de re-integratieaanpak voor de huidige klanten effectief is en welke mogelijkheden tot verbetering er zijn. IROKO en SEOR voeren dit onderzoek uit. Daarbij wordt gekeken naar de huidige arbeidsmarkt, de inzet van het re-integratiebudget en de effectiviteit van de huidige aanpak. Verder wordt onderzocht welke verbeteringen er mogelijk zijn en wat hiervoor nodig is. 

Contact