Nieuw project: De Rotterdamse wijkbasisbaan

  • Juli 2020

Een grote groep Rotterdammers is langdurig afhankelijk van een uitkering en wil graag werken, maar dit lukt ze niet via regulier werk. Tegelijkertijd blijft er in de stad veel zinvol en nuttig werk liggen, dat niet via gewoon werk of vrijwilligerswerk wordt ingevuld. PvdA en CDA hebben daarom een initiatiefvoorstel ingediend in de Rotterdamse gemeenteraad, waarin ze pleiten voor het creëren van werk in de wijk voor deze doelgroep: de wijkbasisbaan.

De gemeente Rotterdam heeft SEOR gevraagd om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van deze wijkbasisbaan. Want hoe koppel je maatschappelijke uitdagingen in de wijk aan de wensen en verwachtingen van werkzoekenden, bedrijven en bewoners? Om deze vraag te beantwoorden, gaan we in gesprek met wijkbewoners, bedrijven, activeringscoaches en langdurig werkzoekenden. De inzichten uit deze gesprekken combineren we met bestaande kennis over gesubsidieerde arbeid. Zo gaan we na of het realistisch is om een Rotterdamse wijkbasisbaan te ontwikkelen en adviseren we de gemeente over mogelijke vervolgstappen.

Contact