Nieuw project: transgender personen en de arbeidsmarkt

  • Juli 2020

Steeds meer is er vanuit de politiek, media en maatschappij aandacht voor de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap. Meer specifiek voor de groep van transgender personen die behoorlijk achterloopt wat betreft hun (sociale) leefsituatie en op de arbeidsmarkt. Dit gaat onder andere om domeinen als veiligheid, gezondheid en welzijn, sociale participatie, onderwijs en werk. SEOR doet, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van transgender personen op de arbeidsmarkt. 

 

Oproep om de arbeidsmarktpositie van transgender personen te verbeteren: deel je ervaringen met ons!

SEOR voert in opdracht van de Directie Emancipatiezaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een onderzoek uit om de arbeidsmarktpositie van transgender personen in kaart te brengen en zo mogelijk te verbeteren.

In dit onderzoek willen we ook transgender personen aan het woord laten, om zicht te krijgen op jullie ervaringen bij het zoeken naar werk en op de werkvloer, welke ondersteuningen en regelingen daarbij van belang zijn en hoe deze verbeterd kunnen worden.

We organiseren daarom een groepsgesprek met transgender personen. Wil je hieraan meedoen? Meld je dan aan bij ons: seor-secr@seor.eur.nl. Wil je liever anoniem blijven, correspondeer dan met ons via een andere (vertrouwens)persoon.

We zien je aanmelding graag tegemoet!

Contact