Nieuwe publicatie: Herziening BCP's transport en logistiek

  • September 2018

De bestaande beroepscompetentieprofielen (BCP’s) van chauffeur, planner en logistiek medewerker zijn bijna vijftien jaar oud en aan herziening toe. SEOR heeft onderzoek gedaan dat hiervoor input levert. De uiteindelijke formulering en constructie van de hernieuwde BCP’s geschiedt door experts van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn zowel gesprekken gevoerd met experts als met gesprekspartners in bedrijven uit de sector die direct zicht hebben op de functie-eisen in de betreffende beroepen. Tevens is gebruik gemaakt van bestaande literatuur. De uitkomsten hiervan zijn gestructureerd aan de hand van de elementen die voor de opzet en aanpassingen van een BCP van belang zijn. Het gaat dan over zaken als gewenste beroepshouding, werkprocessen en benodigde kennis en vaardigheden.

Belangrijkste uitkomsten

Voor alle drie beroepen geldt dat de kerntaken grotendeels dezelfde gebleven zijn. Binnen deze taken treden echter wel veranderingen op. Allereerst komen deze veranderingen voort uit technologische ontwikkelingen. Ten tweede spelen toenemende klanteisen en regelgeving een rol. Dit werkt door in het toenemende belang van verbeterprocessen waar deze beroepen in betrokken worden. Voor chauffeurs betekenen deze veranderingen dat hun handelingskader wordt ingeperkt. Bij planner en logistiek medewerker ontstaan er door de genoemde ontwikkelingen nieuwe beroepen, zoals tactische transportplanners en procesoperators die de robotisering in het warehouse begeleiden.

Herziening beroepscompetentieprofielen transport en logistiek

Contact