Nieuwe publicatie: Inrichting Brabants arbeidsmarktbeleid

  • Oktober 2019

In juni 2016 hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant het uitvoeringsprogramma “Naar een Veerkrachtige Arbeidsmarkt” vastgesteld. SEOR heeft de inrichting van het provinciale arbeidsmarktbeleid geëvalueerd. Centrale vraag hierbij was: hoe effectief en efficiënt is de inrichting van het arbeidsmarktbeleid van de provincie Noord-Brabant in de periode 2016-2019? Met andere woorden: doet de provincie de juiste dingen en doen ze die dingen dan goed? En doen ze die dingen met de juiste partners?

Voor de realisatie van de daarin genoemde doelstelling vindt de aansturing van het arbeidsmarktbeleid van de provincie Noord-Brabant in de periode 2016-2019 plaats langs vijf inhoudelijke ontwikkellijnen en drie sporen in de uitvoering. De inhoudelijke ontwikkellijnen moeten worden gezien als prioritaire aandachtsgebieden en zijn daarmee richtinggevend aan het beleid maar niet dwingend. De sporen betreffen de netwerken en uitvoerende partijen die worden ingeschakeld voor de uitvoering van het beleid.

Uit de evaluatie blijkt dat de inrichting van het arbeidsmarktbeleid aan de hand van ontwikkellijnen en sporen effectief werkt. De effectiviteit zou nog verder kunnen stijgen door ontwikkellijnen samen met het relevante beleidsveld vast te stellen en tussentijds te herijken, en de hogescholen en universiteiten aan de sporen toe te voegen. Ten aanzien van de efficiëntie van de inrichting zijn er verbetermogelijkheden. Door in te zetten op ontwikkellijnen waarop de provincie het verschil maakt, keuzes te maken, en de rollen en doelen van de sporen opnieuw te doordenken, kan de efficiëntie van het arbeidsmarktbeleid toenemen.

Evaluatie inrichting van het arbeidsmarktbeleid van de provincie Noord-Brabant 2016-2019 (Executive Summary)

 

Contact