Nieuwe publicatie: BRIDGE - De brug van school naar werk

  • Februari 2020

Rotterdam Zuid heeft op sociaaleconomisch gebied een achterstand op de rest van Rotterdam, de andere grote steden en Nederland als geheel. Dit uit zich onder andere in het feit dat in Zuid de werkloosheid aanzienlijk hoger en de arbeidsparticipatie lager is dan elders. Maar er zijn nog tal van andere problemen, zoals een onderwijsachterstand, een slechtere woonkwaliteit en criminaliteit.

Building the Right Investments for Delivering a Growing Economy, afgekort BRIDGE, is een driejarig programma (najaar 2016 - najaar 2019) dat financieel wordt ondersteund door het Europese fonds Urban Innovative Actions (UIA). Doel van het programma is om kinderen in Rotterdam Zuid te helpen om een sterkere positie te verwerven op de arbeidsmarkt. BRIDGE bestaat uit ruim twintig onderwijsinterventies in het po, vmbo en mbo. De interventies hebben vooral tot doel om de keuze voor techniek, haven en zorg te bevorderen.

SEOR heeft de monitoring en evaluatie van BRIDGE verzorgd. Daaruit komt naar voren dat het programma een daadwerkelijke doorwerking heeft gehad op het beleid, wat is terug te zien in de stijging in het bereik van interventies in recente jaren en de introductie van nieuwe interventies. De keuze voor techniek, haven en zorg is nog altijd goed gekozen vanuit het oogpunt van arbeidsmarktperspectieven.

De tussenliggende schakel in de interventielogica is dat de (toegenomen) interventies leiden tot verschuivingen in onderwijskeuzes richting techniek, haven en zorg. Hier is in het onderwijsmateriaal echter weinig bewijs voor gevonden. Dit heeft ook te maken met de methodologische haken en ogen aan een effectmeting van de interventies. In de toekomst is een meer systematische dataverzameling nodig om het effect beter te kunnen vaststellen. De analyse van de maatschappelijke kosten en baten laat wel zien dat slechts een klein effect van de interventies voldoende is om de kosten van het programma te compenseren.

BRIDGE: De brug van school naar werk

 

Contact