Nieuwe publicatie: Evaluatie van de NFIA 2010-2018

  • Mei 2020

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) ondersteunt buitenlandse bedrijven die activiteiten in Nederland willen opzetten, met als doel het volume en de kwaliteit van de directe initiële en vervolginvesteringen van buitenlandse bedrijven te verhogen.

Onder leiding van MIR heeft SEOR samen met MIR, Erasmus School of Economics (van de EUR) en KU Leuven de eerste evaluatie uitgevoerd van de NFIA. In de evaluatie is nagegaan of de activiteiten van de NFIA leiden tot extra initiële investeringen in Nederland, en of die bovendien bovengemiddeld productief zijn. En of het werk van de NFIA ook leidt tot meer, en meer productieve vervolginvesteringen. Daarnaast heeft de NFIA een belangrijke rol als coördinator van het Invest in Holland netwerk, en dient signalen af te geven voor de verbetering van het Nederlandse vestigingsklimaat. In het onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethodieken gecombineerd zoals literatuuronderzoek, interviews met beleidsmakers en stakeholders, diverse econometrische analyses, een enquête onder bedrijven en feedbacksessies.

De evaluatie concludeert dat het aannemelijk is dat het werk van de NFIA legitiem, en grotendeels doeltreffend is. De doelmatigheid is niet goed te beoordelen, vooral door het ontbreken van financiële detailgegevens. Analyse laat zien dat één miljoen euro NFIA-budget gemiddeld 333 directe banen en 20 miljoen euro aan investeringen in Nederland genereert. Verder verhelpt de NFIA het tekort aan informatie bij (potentieel) geïnteresseerde bedrijven, en verbetert binnen Nederland de coördinatie van het aantrekken van buitenlandse investeringen.

De doeltreffendheid van de NFIA kan verbeteren door naast de kwantiteit van de investeringen (aantal en omvang) meer in te zetten op de kwaliteit van de investeringen (de toegevoegde waarde voor Nederland). De evaluatie geeft diverse beleidsaanbevelingen gericht op verbetering. Het rapport is tezamen met de Kamerbrief ‘Naar meer focus in de acquisitie van buitenlandse bedrijven’ op 17 april 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Evaluatie van de NFIA 2010-2018

Contact