Nieuwe publicatie: Mensen met jobcoach op de arbeidsmarkt

  • November 2019

Tussen 2013 en 2018 zijn ongeveer 25.000 mensen gestart met een baan waarbij ze vanuit UWV begeleiding kregen van een jobcoach. Deze voorziening is erop gericht om mensen met een arbeidsbeperking in staat te stellen stabielere arbeidslevens op te bouwen. De intentie van jobcoaching is dat de werknemer, indien mogelijk, uiteindelijk zelfstandig(er) kan werken.

Er is nog weinig bekend over hoe het deze mensen vergaat op de arbeidsmarkt. Daarom hebben UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan SEOR gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Dit onderzoek valt binnen het gezamenlijke onderzoeksprogramma van UWV en het ministerie naar de effectiviteit van de dienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking, "Onbeperkt aan het werk". Deze week is een artikel over het onderzoek gepubliceerd in ESB.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de mensen die begeleiding van een jobcoach kregen, na drie jaar nog steeds (of weer) werkt. Een kleine meerderheid van hen heeft niet langer een jobcoach nodig. Als mensen erin slagen om aan het werk te blijven, dan neemt hun reële loon in de loop van de tijd toe, maar het aantal gewerkte uren niet. Het aandeel vaste contracten neemt ook toe, maar de meeste mensen blijven aangewezen op een tijdelijk contract.

Arbeidsmarktpatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach

Contact