Nieuwe publicatie: Een leven lang leren voor ingenieurs?

  • December 2018

NexTech is een stichting welke in 1918 is opgericht door een groot aantal industriële bedrijven als ondersteuningsfonds van de enkele jaren daarvoor opgerichte Hogere Technische School in Dordrecht. Het doel van NexTech is om actieve bijdragen te leveren aan technologische en innovatieve ontwikkelingen in de regio Zuid-Holland Zuid. NexTech wil dit doel verwezenlijk door het stimuleren van kennisontwikkeling, het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio Zuid-Holland Zuid.

Op 15 oktober 2018 bestond NexTech 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het bestuur van NexTech besloten om een wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten en de resultaten daarvan aan de samenleving ter beschikking te stellen. Het thema van dit onderzoek, dat SEOR heeft uitgevoerd, is het toenemende belang van een leven lang leren voor hogeropgeleide technici en de noodzaak om dit te stimuleren en te faciliteren.

Uit het onderzoek blijkt dat de scholingsdeelname van hoger opgeleide technici relatief hoog is. Dit betekent echter niet dat de noodzaak tot scholing alleen aan de verantwoordelijkheid van individuele werknemers en werkgevers kan worden overgelaten. Zeker als de benodigde investeringen in onderwijs of scholing aanzienlijk zijn en pas over een lange termijn een positief rendement geven, is de kans op onderinvestering groot. Werknemers- en werkgeversorganisaties zouden daarom een belangrijke rol moeten spelen in het scholingsbeleid voor hogeropgeleide technici.

Een groot tekort aan hogeropgeleide technici wordt misschien wel een groter probleem dan onvoldoende (bij-)scholing bij deze groep. Het voorkomen en oplossen hiervan ligt in de eerste plaats in maatregelen in het initiële onderwijs, maar ook het bevorderen van een switch van hogeropgeleiden richting technische functies speelt hierbij een rol. Er lijken op dit moment echter weinig specifieke arrangementen te bestaan voor hogeropgeleide technici in niet-technische functies die belangstelling hebben voor een overgang naar een technisch beroep.

Een leven lang leren voor ingenieurs?

Contact