Nieuwe publicatie: Meerwaarde van de Luisterlijn

  • December 2022

De Luisterlijn richt zich op mensen die met hun verhaal niet in hun eigen omgeving terecht kunnen, willen of durven. Vrijwilligers van de organisatie zijn beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, via telefoon (24 uur per dag), chat (tussen 10.00 en 22.00) en e-mail. SEOR heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke meerwaarde van de Luisterlijn. Daarvoor zijn enquêtes en interviews uitgevoerd onder de gesprekspartners en vrijwilligers, hebben groepsgesprekken plaatsgevonden met vrijwilligers, en is gekeken naar de bestaande literatuur en administratieve gegevens van de Luisterlijn.

De maatschappelijke betekenis van de Luisterlijn is in essentie dat zij mensen bereikt die met hun zorgen, verdriet of psychische problemen onvoldoende terecht kunnen bij de formele zorgverlening of hun sociale omgeving. Eenzaamheid speelt hierbij vaak een rol. De Luisterlijn vult daarmee een maatschappelijke leemte.

Voor het overgrote deel van de gesprekspartners is de Luisterlijn (heel) belangrijk en waardevol. Ten minste 80% voelt zich na het contact met de Luisterlijn beter. Een eveneens grote meerderheid (70%) ervaart daarnaast belangrijke indirecte effecten, in de vorm van vermindering van eenzaamheid en/of verbetering van hun mentale gezondheid. 45% ervaart gunstige effecten op de fysieke gezondheid, 30% op hun relaties met de sociale omgeving. De Luisterlijn bereikt deze effecten doordat zij (1) altijd bereikbaar is en (2) een methodiek inzet die aansluit bij de behoefte van gesprekspartners: een luisterend oor zonder oordeel, menselijk medeleven, anonimiteit, vertrouwen, een goed gesprek en via reflectie en doorvragen mensen ondersteunend in hun situatie.

Belangrijk is dat de Luisterlijn erin slaagt om waardevolle vaardigheden van vrijwilligers in te zetten voor de doelgroep. Deze opzet is ook gelijk de kracht van de Luisterlijn: gesprekspartners voeren met een vrijwilliger een ander soort gesprek dan met een hulpverlener, omdat er sprake is van een gelijkwaardige relatie ('van mens tot mens'). Het werk levert ook voor de vrijwilligers zelf veel voldoening en heeft gunstige effecten op hun welzijn.

 

Onderzoeksrapport: Maatschappelijke betekenis van de Luisterlijn

Contact