Nieuwe publicatie: Effectiviteit van MIND Korrelatie

  • Februari 2024

MIND Korrelatie biedt anoniem professionele hulp aan op het vlak van psychische en psychosociale problemen. Iedereen die hierom vraagt, krijgt eenmalig een gratis adviesgesprek van 30 minuten. Professionele hulpverleners stellen tijdens het gesprek gerichte vragen om de hulpvraag helder te krijgen, geven advies, helpen mensen op weg bij het nemen van de zelfregie of verwijzen zo nodig door naar andere hulpverleners. Om meer zicht te krijgen op de effecten van de hulpverlening door MIND Korrelatie is onderzoeksbureau SEOR gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Daarvoor hebben we een online enquête en verdiepende interviews uitgevoerd onder hulpvragers.

De meerderheid van de mensen die een beroep doen op MIND Korrelatie is tevreden en goed geholpen door de geboden hulpverlening, zo blijkt uit het onderzoek. Zij geven de hulpverlening gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer. Vaak voelen ze zich door het gesprek al beter en kunnen ze weer verder, verwachten ze dat het probleem niet groter zal worden, en/of weten ze waar ze terecht kunnen voor meer ondersteuning.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat door de hulpverlening van MIND Korrelatie verschillende maatschappelijke effecten op kunnen treden: verlaging van de zoekkosten, minder uitval door vroegtijdige signalering, betere vraagarticulatie, voorkomen van erger, preventie van (ggz-)zorg, en verhoging van het algemeen welbevinden. Deze leiden tot een minder zwaar beroep op de reguliere zorgverlening, waarmee ook maatschappelijke kosten bespaard worden.

 

Onderzoeksrapport: Effectiviteit van MIND Korrelatie

Nieuwsbericht en infographic door MIND Korrelatie: MIND Korrelatie scoort een 7,9

Contact