Nieuwe publicatie: Kenmerken uitzendbranche

  • Oktober 2022

In opdracht van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft SEOR een onderzoek uitgevoerd naar de kenmerken en ontwikkelingen van bedrijven en werkenden in de georganiseerde en ongeorganiseerde uitzendbranche. Dit onderzoek levert feiten en inzichten op die bij kunnen dragen aan de discussies over de rol en waarde van de intermediair. Het onderzoek is in grote mate gebaseerd op analyses van SEOR met behulp van microdata van het CBS.

In deze studie is veel informatie verzameld, met name over de omvang van de (on)georganiseerde uitzendbranche en de patronen die uitzendkrachten doorlopen. Zo zien we allereerst dat veruit de meeste uitzendkrachten via georganiseerde uitzendbedrijven werken, ondanks het feit dat er meer ongeorganiseerde bedrijven bestaan.

Verder blijkt dat de helft van de uitzendperiodes korter dan 13 weken duurt, en veel uitzendkrachten daardoor ind e eerste fase van het fasesysteem zitten. De constructie dat uitzendbureaus hun uitzendkrachten ontslaan en vervolgens na zes maanden weer in de eerste fase in dienst nemen (draaideurconstructie) wordt relatief weinig gebruikt (0,6 procent van alle uitzendperiodes in de periode 2011-2021). We zien verder dat bijna de helft van de uitzendkrachten na vier jaar regulier werk heeft, en dat bij een vijfde van de personen die starten vanuit werkloosheid het uitzendwerk een brugfunctie naar regulier werk heeft.

Een belangrijke uitkomst uit de studie is dat we weinig verschillen zien tussen werkenden via georganiseerde en ongeorganiseerde uitzendbedrijven, en tussen werkenden via grotere en kleinere georganiseerde bedrijven.

 

Onderzoeksrapport: Kenmerken van de georganiseerde en ongeorganiseerde uitzendbranche

Contact