Nieuwe publicatie: Voortgang MDIEU-regeling

  • Februari 2024

In 2021 is de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) van start gegaan. De MDIEU-regeling is een van de maatregelen die uit het pensioenakkoord is voortgekomen. Doel van de regeling is dat zoveel mogelijk mensen gemotiveerd, gezond en productief hun pensioen kunnen bereiken. De regeling kent twee onderdelen: duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (RVU). Sinds 2023 is ook subsidie beschikbaar voor bedrijven. In deze tussentijdse evaluatie gaan we na wie er bereikt worden met de regeling en wat de eerste effecten op deze deelnemers zijn.

De sectoren die meedoen aan de regeling, omvatten ongeveer de helft van de werkgelegenheid in Nederland. Worden binnen deze sectoren ook vooral de groepen bereikt die het meest kwetsbaar zijn wat betreft duurzame inzetbaarheid? Deelnemers aan de RVU hadden relatief vaak zwaar werk. Tegelijkertijd scoren ze op gezondheid niet slechter dan hun leeftijdsgenoten die niet deelnemen. Wel geeft een behoorlijk deel wel aan dat gezondheidsproblemen een reden zijn om eerder te stoppen, of dat ze willen genieten van het leven nu ze nog (redelijk) gezond zijn. De DI-activiteiten bereiken juist een minder kwetsbare groep: deelnemers hebben bijvoorbeeld een relatief hoog inkomen en verrichten minder vaak zwaar werk.

We hebben deelnemers ook gevraagd naar de (korte termijn) effecten van de regeling. Werkenden die hebben meegedaan aan DI-activiteiten zijn redelijk tevreden over de interventies. Ze verwachten echter niet dat ze door de activiteiten ook langer door zullen blijven werken. RVU-deelnemers zien veel positieve effecten van het eerder stoppen met werken, zowel op fysiek als op geestelijk vlak. Alleen op het vlak van sociale contacten houden de positieve en negatieve effecten elkaar in evenwicht.

Onderzoeksrapport: Voortgang MDIEU-regeling

Contact