Nieuwe publicatie: Sectoranalyses SBB

 • Maart 2024

In opdracht van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft SEOR in 2023 diverse Sectoranalyses opgesteld. Deze worden door de sectorkamers van de SBB gebruikt; in de sectorkamers adviseren sectoraal onderwijs en bedrijfsleven het bestuur over bijvoorbeeld praktijkleren, de kwalificatiestructuur en arbeidsmarktinformatie.

Een Sectoranalyse bevat een beschrijving van de sector op basis van diverse arbeidsmarktgegevens, die in de meeste gevallen afgezet worden tegen de (fictieve) ‘gemiddelde sector’ in Nederland om de sectorgegevens in perspectief te kunnen plaatsen. Het betreft de meest recente gegevens die in oktober 2023 openbaar beschikbaar waren: in de meeste gevallen betreft het 2022, in een enkel geval 2021 of 2023.

Een Sectoranalyse bevat achtereenvolgens:

 • Een samenvattend overzicht met de belangrijkste arbeidsmarktkenmerken.
 • Belangrijke beleids- en politieke ontwikkelingen die in de sector spelen.
 • Omvang van de werkgelegenheid: gewerkte uren, werknemersbanen en zzp-banen.
 • Het percentage zzp’ers in de sector.
 • Het opleidings- en werkniveau in de sector.
 • Het percentage werknemers dat deelneemt aan leven lang ontwikkelen (LLO).
 • Regionale spreiding van de banen en openstaande vacatures.
 • Krapte van de arbeidsmarkt, voor heel Nederland en naar regio.
 • Beroepsklassen waarin de meeste vacatures zijn ontstaan, en kansrijke beroepen op mbo-niveau.
 • Mate van vergrijzing en de in- en uitstroom van personeel.

 

Klik hier voor de sectoranalyses.

Contact