Nieuwe publicatie: Toekomst van werk

  • Augustus 2019

Sinds enkele jaren kent de provincie Zuid-Holland het programma ToekomstAgenda. Het doel van de ToekomstAgenda is de context van beleid te geven door een beleidsneutrale, inhoudelijke verdieping van een thema. Een van deze thema's is de toekomst van werk.

SEOR heeft de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van werk als gevolg van technologische ontwikkelingen voor de provincie in kaart gebracht. Wat zijn mogelijke veranderingen in aard en omvang van werk(gelegenheid) en de eisen die daardoor aan de omvang en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking worden gesteld?

Dat technologische ontwikkeling een verandering op de arbeidsmarkt teweegbrengt, is evident. Toch lijkt dit op de middellange termijn, tot 2030, niet tot minder werkgelegenheid te leiden. De nieuwe technologieën lijken op deze termijn vooral complementair te zijn aan de huidige arbeid. Wel is de verwachting dat veel banen inhoudelijk sterk zullen veranderen. De focus zal meer komen te liggen op het werken met en naast de technologie en de sociale component in banen.

De invloeden van technologie verschillen overigens sterk naar sector en opleidingsniveau. In sectoren waarin veel routinematig werk gedaan wordt, lijkt technologie wel arbeid te vervangen. Het gaat dan vooral om werkenden met een laag of middelbaar opleidingsniveau.

Toekomst van werk

Contact