Nieuwe publicatie: Tussenevaluatie SLIM-regeling

  • Juni 2024

Om ondernemers te ondersteunen bij het bevorderen van een scholings- en ontwikkelingscultuur binnen hun bedrijf, is er de SLIM-regeling. De SLIM-regeling is een subsidie die aangevraagd kan worden door individuele ondernemers of door samenwerkingsverbanden in het mkb. De idee is dat we, in een wereld die snel verandert, moeten blijven leren en ontwikkelen. Zodat bedrijven, organisaties en sectoren makkelijker kunnen meebewegen en medewerkers vitaal blijven.

Tussentijdse resultaten laten zien dat de regeling succesvol is: bij 78% van de subsidieontvangers zijn de resultaten van het SLIM-project onderdeel geworden van  maken de resultaten van het SLIM-project na de subsidie onderdeel van het reguliere bedrijfsbeleid uit. Daarbij zien we dat ontvangers van de subsidie na afloop van de subsidie gemiddeld zelf ook bijna 50% meer uitgeven aan scholing dan aanvragers die geen subsidie hebben ontvangen. Er gaat door de regeling dus daadwerkelijk meer budget naar leren en ontwikkelen. Dit heeft een positief effect op de leercultuur in bedrijven en de competenties van medewerkers.

Mkb-bedrijven en mkb-samenwerkingsverbanden vragen het vaakst SLIM-subsidie aan voor het ontwikkelen of invoeren van een L&O-methode en voor doorlichting van de onderneming. Een L&O-methode is een structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten die primair gericht zijn op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van werkenden in de onderneming.

 

Onderzoeksrapport: Tussenevaluatie SLIM-regeling

Contact