UWV Arbeidsmarktprognoses 2018-2019

  • Juni 2018

Op 1 juni 2018 heeft UWV de Arbeidsmarktprognoses voor 2018-2019 gepubliceerd. UWV maakt jaarlijks een arbeidsmarktprognose die een beeld geeft van de verwachte ontwikkelingen in banen, vacatures en werkloosheid voor de komende twee jaar. Vervolgens kunnen door een goed uitvoeringsbeleid de discrepanties op de arbeidsmarkt (vacatures en werkloosheid) zoveel mogelijk voorkomen worden. Het consortium SEOR, Ecorys en Bureau Louter heeft dit jaar de prognoses verzorgd. De taak van SEOR binnen dit consortium was het maken van de landelijke prognoses (met uitzondering van de vacatures) uitgesplitst naar sectoren. De prognoses zijn gemaakt met behulp van econometrische technieken en gebaseerd op prognoses van instanties als het CPB. De belangrijkste uitkomsten van de prognoses zijn:

  1. In twee jaar tijd komen er naar verwachting 318 duizend banen bij tot een totaal van 10,5 miljoen banen in 2019.
  2. Jaarlijks ontstaan meer dan 1 miljoen vacatures.
  3. Grootste banengroei verwacht in de uitzendbranche, de zorgsector en de bouw.
  4. Daling aantal banen in de financiële dienstverlening, wel groei vacatures.
  5. Het aantal WW-uitkeringen daalt in twee jaar tijd met duizend naar 254 duizend eind 2018.

Het volledige rapport is te vinden op de website van UWV.

Contact