Nieuwe publicatie: UWV Arbeidsmarktprognose

  • Juni 2019

UWV maakt jaarlijks een arbeidsmarktprognose die een beeld geeft van de verwachte ontwikkelingen in banen, vacatures en werkloosheid voor de komende twee jaar. Vervolgens kunnen door een goed uitvoeringsbeleid de discrepanties op de arbeidsmarkt (vacatures en werkloosheid) zoveel mogelijk voorkomen worden. Zo ondersteunt UWV met de prognoses onder andere gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties, regionale samenwerkingsverbanden, sectororganisaties en onderwijsinstellingen. 

Een consortium van SEOR, Bureau Louter en Ecorys heeft de prognoses van de vraag naar arbeid voor de UWV Arbeidsmarktprognose 2019-2020 opgesteld. De taak van SEOR binnen dit consortium is het maken van de landelijke prognoses (met uitzondering van de prognoses wat betreft vacatures, die door UWV zelf worden gemaakt) uitgesplitst naar sectoren. De prognoses worden gemaakt met behulp van econometrische technieken en gebaseerd op prognoses van instanties als het CPB.

De belangrijkste uitkomsten van de UWV Arbeidsmarktprognose 2019-2020 zijn:

  1. In twee jaar tijd komen er 309 duizend banen bij en jaarlijks ontstaan zo’n 1,1 miljoen vacatures.
  2. De meeste vacatures ontstaan er in de detailhandel, zorg en welzijn en horeca.
  3. Het aantal WW-uitkeringen daalt naar 232 duizend eind 2019 en stijgt vervolgens licht naar 234 duizend eind 2020.
  4. Het aantal banen groeit minder snel dan in 2017 en 2018 maar de arbeidsmarkt blijft voorlopig nog krap.

De volledige publicatie is te vinden op de website van UWV: UWV Arbeidsmarktprognose 2019-2020

Contact