Nieuwe publicatie: Tariefmethodologie drinkwater

De Vlaamse drinkwaterregulator (VMM) wil een volgende stap maken in de optimalisatie van de tariefmethodologie. Daartoe heeft SEOR samen met de Rebel Group het volgende onderzocht:

  1. Hoe kunnen de drinkwatermaatschappijen aangezet worden tot voortdurende efficiëntie?
  2. Hoe kunnen (keuzes voortkomend uit) het investeringsbeleid en asset management gekoppeld worden aan het systeem van tariefregulering?
  3. Hoe kunnen de boekhouding van de watermaatschappij en de rapportering beter op elkaar afgestemd worden?

Op basis van de beantwoording van bovenstaande vragen is door het onderzoeksteam een voorstel opgesteld voor de verfijning van de tariefmethodologie en de rapportering daarover. Dit voorstel is tijdens de uitvoering van het onderzoek afgetoetst bij zowel de drinkwatermaatschappijen als VMM.

In dit onderzoek is inspiratie opgedaan uit literatuuronderzoek over mogelijke efficiëntie indicatoren en reguleringsvormen, asset management, en boekhouding en financieringsmethoden, en op basis van zes case studies van tariefregulering in andere landen en sectoren. Tevens hebben interviews en focusgroepen met de drinkwatermaatschappijen plaatsgevonden.

Het rapport presenteert verschillende varianten van reguleringsmodellen die in de Vlaamse context van de drinkwatersector passen, en adviseert welke elementen in de tariefregulering stapsgewijs aan boord genomen kunnen worden gericht op voortdurende efficiëntieverhoging en een betere aansluiting met het asset management en de boekhouding. Tevens is aangegeven hoe de rapportering van de watermaatschappijen aan de regulator hierop aangepast kunnen worden.

Verfijning tariefmethodologie en -rapportering

Contact